Duyuru 7/24 Bilgi Alabilirsiniz.

Mail

hi@hasardanismanlik.com

WhatsAAp

0 507 984 97 24

Hakkımızda

Hakkımızda

Sizin İçin En İyi Hizmeti Vermeye Daima Hazırız!

  • Trafik kazaları iş kazaları, kazalar nedeni ile oluşan zararların tazmini için uzman danışman ve bilir kişiler ile sağlık uzmanları sigarta teminatı kapsamında yer alan tüm alanlarda vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
  • Konusunda uzman doktorlar ve adli tıp uzmanlarından oluşacak kurullar tarafından hazırlanacak uzman görüş raporu aracılık hizmeti sunmaktayız.
  •  Kaza sonrası oluşabilecek tüm psikolojik ve travmatik sorunların tespiti ve takibi,
  •  Kaza sonrası oran tespitine olanak verecek gerekli muayenelerin yaptırılabilmesi için ilgili uzmana yönelik açıklayıcı talep metni hazırlanması,
  •  Kazadan kaynaklı geçici maluliyet (iyileşme ve tıbbi şifa) süresinin tespiti,
  •  Kazadan kaynaklanan bakıma muhtaçlık süresinin tespiti,
  •  Kaza nedeni ile oluşan kalıcı maluliyet oranının 01.10.2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmelik,
  •  30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik,
  •  20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinleriçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik Uyarınca ayrı ayrı tespiti,
  •  Tedavi giderlerinin kaza ile bağının bulunup bulunmadığının ve sağlık mevzuatına uygun olup olmadığının tespiti.

Ekibimiz

Kurucumuz ve Çalışma Arkadaşlarımız

Vizyonumuz

Misyonumuz